účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Články

Zálohy na pojištění OSVČ pro rok 2021

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2019

   Minimální záloha
 hlavní činnost
 
 Minimální záloha
 vedlejší činnost
 Od kdy
 Sociální pojištění  2 588 Kč      1 035 Kč  Po podání přehledu
 Nemocenské pojištění     147 Kč        147 Kč  
 Zdravotní pojištění  2 393 Kč  Není stanovena  Od 1.1. 2021

Opatření ministerstva průmyslu

 

AKTUALIZOVÁNO 21. 10. 2020 - Jaká mimořádná opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků v současné době v souvislosti s koronavirem platí? A jak je to s pomocí firmám a OSVČ?


Najdete ke stažení v dokumentech níže - v tomto odkaze

Informace k DPFO 2021

 

Odčitatelné položky ze základu daně:
 

 • úroky z hypotéky  -  max. do 300 000 Kč  /  potvrzení o úvěru na bytové potřeby,  smlovu o úvěru, 
 • životní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení pojišťovny o zaplacených částkách, smlouvu o životním pojištění
 • penzijní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení o zaplacených částkách na penziijní  pojištění 
 • dary  -  min. 1 000 Kč, max. 15% základu daně, 1 bezplatný odběr krve  -  3 000  Kč
 • odborové příspěvky  -  max. 3 000 Kč  /  potvrzení odborové organizace

 

Slevy na dani:

 

 • sleva na poplatníka  -  27 840 Kč  /  rezidenti ČR, bez prokazování
 • sleva na druhého z manželů  -  24 840 Kč  /  pokud příjmy manžela/lky nepřesáhly 68 000 Kč, čestné prohlášení manželky     
 • invalidní důchod I/II stupně  -  2 520 Kč / 5 040 Kč  /  kopie výměru o přiznání invalidního důcodu, potvrzní o výplatě důchoduz ČSSZ
 • na studenta  -  4 020 Kč  /  potvrzení o studiu
 • školkovné  -  15 200 Kč  /  potvrzení ze školky
 • sleva na dítě 1./2./3.  -  15 204 Kč / 19 404 Kč / 24 204 Kč  /  rodný list, potvrzení o studiu

Legislativní hodnoty pro rok 2021

 

 • minimální mzda měsíční  -  15 200 Kč
 • minimální mzda hodinová  -  90,50 Kč
 • minimální roční výdělek pro nárok na daňový bonus  -  91 200 Kč
 • maximální sleva na "školkovné"  -  14 600 Kč
 • limit pro solidární zvýšení daně  -  1 672 080 Kč

LIMITY pro výdajové paušály OSVČ 2021

 • 80% nebo maximálně 1.600.000 Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání,
 • 60% nebo maximálně 1.200.000 Kč ze živnostensého podnikání,
 • 40% nebo maximálně 800.000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
 • 30% nebo maximálně 600.000 Kč z příjmů z nájmu

Paušální daň celkem  5 469 Kč měsíčně

 

 

Vybrané kurzy 2020-2021

          

   jednotný kurz 2020  k 31.12.2020  k 4.1.2021
 1 EUR  26,500  26,245  26,140
 1 PLN    5,930    5,755    5,748
 1 USD  23,140  21,387  21,259
 1 GBP  29,800  29,190  28,990

Povinnost zapsat svého skutečného majitele

Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku mají do 1. 1. 2019 povinnost zapsat svého skutečného majitele do rejstříku skutečných majitelů. Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce. Právnické osobě tak v případě nezapsání údajů o jejím skutečném majiteli nehrozí ani pokuta, ani zrušení s likvidací. Nepřímé negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů [srov. např. § 15 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, § 122 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, §177 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Také je třeba zdůraznit, že do konce uvedené lhůty je možné zápis provést bezplatně, po 1. 1. 2019 bude tento již zpoplatněn částkou 1000,- Kč.

Formulář je možné vyplnit na webovém rozhraní: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular. Následně je možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Po vyplnění a uložení formuláře uživatel také získá tzv. jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli.

Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě (§ 22 rejstříkového zákona). Elektronicky vyplněný formulář je možné vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Pokud tedy zašlete návrh prostřednictvím datové schránky, nemusí být opatřen elektronickým podpisem (např. v případě, že jím nedisponujete).

Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud dle místa sídla Vaší společnosti. Navrhovatelem je přímo společnost a jedná se o prvozápis do evidence skutečných majitelů.
 


vaše IP adresa:
3.239.95.36