účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Informace k DPFO 2019

 

Odčitatelné položky ze základu daně:
 

 • úroky z hypotéky  -  max. do 300 000 Kč  /  potvrzení o úvěru na bytové potřeby,  smlovu o úvěru, 
 • životní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení pojišťovny o zaplacených částkách, smlouvu o životním pojištění
 • penzijní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení o zaplacených částkách na penziijní  pojištění 
 • dary  -  min. 1 000 Kč, max. 15% základu daně, 1 bezplatný odběr krve  -  3 000  Kč
 • odborové příspěvky  -  max. 3 000 Kč  /  potvrzení odborové organizace

 

Slevy na dani:

 

 • sleva na poplatníka  -  24 840 Kč  /  rezidenti ČR, bez prokazování
 • sleva na druhého z manželů  -  24 840 Kč  /  pokud příjmy manžela/lky nepřesáhly 68 000 Kč, čestné prohlášení manželky     
 • invalidní důchod I/II stupně  -  2 520 Kč / 5 040 Kč  /  kopie výměru o přiznání invalidního důcodu, potvrzní o výplatě důchoduz ČSSZ
 • na studenta  -  4 020 Kč  /  potvrzení o studiu
 • školkovné  -  12 200 Kč  /  potvrzení ze školky
 • sleva na dítě 1./2./3.  -  12 204 Kč / 19 404 Kč / 24 204 Kč  /  rodný list, potvrzení o studiu

Legislativní hodnoty pro rok 2020

 

 • minimální mzda měsíční  -  14 600 Kč
 • minimální mzda hodinová  -  87,30 Kč
 • minimální roční výdělek pro nárok na daňový bonus  -  87 600 Kč
 • maximální sleva na "školkovné"  -  14 600 Kč
 • limit pro solidární zvýšení daně  -  1 672 080 Kč

LIMITY pro výdajové paušály OSVČ

Limity pro výdajové paušály se pro rok 2019 zvedly na dvojnásobek. Zvýšila se tak maximální částka, kterou lze uplatnit jako paušální výdaj.

 • 80% nebo maximálně 1.600.000 Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z řemeslného živnostenského podnikání,
 • 60% nebo maximálně 1.200.000 Kč ze živnostensého podnikání,
 • 40% nebo maximálně 800.000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
 • 30% nebo maximálně 600.000 Kč z příjmů z nájmu

 

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ 2020

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2020

   Minimální záloha
 hlavní činnost
 
 Minimální záloha
 vedlejší činnost
 Od kdy
 Sociální pojištění  2 544 Kč  1 018   Po podání přehledu
 Nemocenské pojištění  126 Kč 126 Kč  
 Zdravotní pojištění  2 352 Kč  Není stanovena  Od 1.1. 2020

Stravenky 2020

 

Nejvýhodnější hodnota stravenky pro rok 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo od 1. ledna 2020 hodnotu stravného na pracovních cestách na 103 Kč na den. Z této částky se počítá také daňově uznatelná výše příspěvku na stravování.

Nejvýhodnější hodnota stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele tedy vzrostla na 131 Kč.

Maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců se počítá jako 70 procent z hodnoty stravného na pracovních cestách, která pro rok 2020 činí 72 Kč. Zákon o dani z příjmů pak umožňuje zaměstnavatelům uhradit maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývajících 45 procent doplácí sám zaměstnanec nebo jsou pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem.

Vybrané kurzy 2020

          

   jednotný kurz 2019  k 31.12.2019  k 2.1.2020
 1 EUR  25,660  25,410  25,410
 1 PLN    5,970    5,970    5,972
 1 USD  22,930  22,621  22,702
 1 GBP  29,310  29,866  29,955

vaše IP adresa:
3.229.118.253