účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Informace k DPFO 2021

 

Odčitatelné položky ze základu daně:
 

 • úroky z hypotéky  -  max. do 300 000 Kč  /  potvrzení o úvěru na bytové potřeby,  smlovu o úvěru, 
 • životní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení pojišťovny o zaplacených částkách, smlouvu o životním pojištění
 • penzijní pojištění  -  max. 24 000 Kč  /  potvrzení o zaplacených částkách na penziijní  pojištění 
 • dary  -  min. 1 000 Kč, max. 15% základu daně, 1 bezplatný odběr krve  -  3 000  Kč
 • odborové příspěvky  -  max. 3 000 Kč  /  potvrzení odborové organizace

 

Slevy na dani:

 

 • sleva na poplatníka  -  27 840 Kč  /  rezidenti ČR, bez prokazování
 • sleva na druhého z manželů  -  24 840 Kč  /  pokud příjmy manžela/lky nepřesáhly 68 000 Kč, čestné prohlášení manželky     
 • invalidní důchod I/II stupně  -  2 520 Kč / 5 040 Kč  /  kopie výměru o přiznání invalidního důcodu, potvrzní o výplatě důchoduz ČSSZ
 • na studenta  -  4 020 Kč  /  potvrzení o studiu
 • školkovné  -  15 200 Kč  /  potvrzení ze školky
 • sleva na dítě 1./2./3.  -  15 204 Kč / 19 404 Kč / 24 204 Kč  /  rodný list, potvrzení o studiu

vaše IP adresa:
18.207.240.77