účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Stravné a cestovní náhrady 2021

Nové sazby stravného v tuzemsku a zahraniční cestovní náhrady pro rok 2021

Nová vyhláška zvyšuje sazby stravného, průměrnou cenu pohonných hmot, včetně sazby základní náhrady osobních vozidel.

I v letošním roce dochází ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech. 
 

Výše stravného za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce v roce 2021

 Délka pracovní cesty  Podnikatelská sféra
 5 až 12 hodin (neplatí pro OSVČ)    91 – 108 Kč
 Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin  138 – 167 Kč
 Déle než 18 hodin  217 - 259 Kč

 

V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
 

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách v roce 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč.
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2019 činí:

  • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 27,20 Kč u motorové nafty
  •  5 Kč za 1 kWh elektřiny

 

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2021

A ve kterých zemích si zaměstnanci na dietách na zahraničních pracovních cestách polepší? Mění se základní sazby stravného u 17-ti zemí.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Jedná se např.
 

Základní sazby zahraničního stravného – změny pro rok 2021

 Země   Měnový kód   Základní sazba 2021   Základní sazba 2020
 Bulharsko  EUR  40  35
 Slovinsko  EUR  40  35
 Švédsko                    EUR  55  50

vaše IP adresa:
44.192.54.67