účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Nadzwyczajne środki

 

Nadzwyczajne środki rządowe wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowo uchwalone prawo zwalnia wszystkie osoby samozatrudnione na okres sześciu miesięcy, niezależnie od tego, czy prowadzą one główną czy poboczną działalność gospodarczą, od odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne, tj. od marca do sierpnia 2020 r. (włącznie). Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości zostały wyliczone składki na ubezpieczenie emerytalne; jeśli składka jest wyższa niż minimum (2 544 CZK), to minimum zostanie uchylone na wspomniany okres. To samo dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego (minimalna składka 2 352 CZK). Podczas rozliczenia za rok 2020 będą Państwo zobowiązani do zapłaty różnicy. Nie muszą Państwo składać żadnego wniosku. Jeśli zapłacili Państwo składkę za marzec, zostanie ona przesunięta na opłacenie miesiąca września 2020 r. Jedyną opłatą będzie nadal dobrowolna składka na ubezpieczenie chorobowe, jeśli są Państwo zarejestrowani do opłacania ubezpieczenia chorobowego. Nie uchyla się składek na pracowników, jedynie do 21 września 2020 roku zostaną uchylone kary za opóźnienia w płatnościach za marzec-sierpień.


twój adres IP:
34.204.172.188